BACH REMEDIES EN BALSEMIEN REMEDIES

 

DE 38 BACH REMEDIES

DE BALSEMIEN REMEDIES

GEDICHT

CONTACT

 

 

De Balsemien Remedies

Naast de bekende Bach remedies bestaan er ook Balsemien remedies. Dit zijn nieuwe remedies met een grotere verfijning dan de bekende Bach remedies.Deze remedies werken dieper door in de aura, komen dichter bij de oorspronkelijkheid van de mens die ze gebruikt. Hij/zij wordt in de diepte aangesproken op verandering. Zij zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen en hooggevoelige mensen. Voor nieuwetijds kinderen zijn Bach remedies vaak te grof of werken niet in op het niveau dat verandering nodig heeft.
De Bach remedies werken in de aura tot een afstand die nog redelijk dicht om het lichaam heen is, terwijl de Balsemien remedies naar een dieper niveau gaan. Zie bovenstaand figuur.. De Balsemien remedie werkt via een veel fijner netwerk naar verdere regionen van de aura, dat wil zeggen: op een dieper bewustzijnsniveau.

WERKWIJZE

De remedies helpen bij allerlei soorten onrusten en onvermogens.Ze behandelen het fijnstoffelijk deel van de mens en helpen te openen voor het grotere deel van je werkelijkheid. Ik ervaar ze als heel werkzaam in de communicatie tussen ouders en kinderen en tussen kinderen en school.
Kinderen kunnen zich zekerder gaan voelen en kunnen de verwarring veroorzaakt door een omgeving die (te) veel van ze vraagt beter verdragen.
Een nieuwetijdskind (ieder kind is wel anders!) heeft doorgaans een problematiek van ondermijnd zelfvertrouwen. Deze kinderen hebben doorgaans een weten en voelen waarop zij niet worden aangesproken en waardoor er een isolement ontstaat tengevolge van het vele onbegrip dat zij tegenkomen. Een isolement dat zich ook uit in de verwijdering van hun eigen bron en het verliezen van contact met hun kracht.
Concentratie moeilijkheden, onverklaarbare agressie, grote levensangst, onrust, niet kunnen kiezen uit de vele impulsen die ze ontvangen, dit zijn enkele van de verschijnselen waar veel van deze zeer gevoelige kinderen mee kampen.

De manier waarop ik werk is via de stilte.
Via de stilte kan innerlijk contact gemaakt worden en komen de juiste remedies naar voren. Bij het uitzoeken van de remedies schrijf ik dikwijls het een en ander op over patronen die er zijn, over helpende houdingen om situaties beter stromend te krijgen.Ook wordt er bij iedere remedie een stuk tekst over de uitgezochte plant gegeven.

Bij voorkeur geef ik consulten 'op afstand', waarbij de stilte vanzelf beter tot zijn recht komt en de boodschap rustig opgeschreven kan worden.
Een mengsel, zoals bij Bach remedies gebruikelijk is, geef ik meestal niet. Ik geef vaak tot 3 flesjes. Als dan een van de remedies tijdelijk of helemaal niet meer nodig is, kan de rest wel gebruikt blijven worden. Het luistert soms nogal nauw.
Maar ook Bach remedies behoren tot de middelen waarmee ik werk. Zij kunnen nodig zijn ter voorbereiding op dieper werk of gewoon als er niet meer dan dat nodig is.

ONTSTAAN

De afgelopen 20 jaar ben ik bezig geweest om ze te maken en ze te testen op hun gebruiksmogelijkheden.
Ze zijn ontstaan via innerlijke leiding en ook via vragen om ondersteuning van mensen die ik tegenkwam.
Er zijn zo'n 160 Balsemien remedies. Ieder met een andere werking.
Ook zijn er een aantal mengsels ontwikkeld die veel gebruikt worden.
Het geheel is nog steeds groeiende.

HELING VAN HET FIJNSTOFFELIJK LICHAAM

Bach remedies en Balsemien remedies helpen transfromaties op gang te brengen in het fijnstoffelijk lichaam. Je raakt door het gebruik ervan beter afgestemd op je eigen essentie binnen de fysieke beperkingen van het aardse bestaan.
De Balsemien remedies zijn als het ware een sterk verfijnde uitgave van de bekende Bach remedies en meer geschikt voor kinderen van deze tijd plus voor een erg gevoelig geworden volwassen.

Deze Balsemien remedies zijn bijzonder behulpzaam bij het voorkomen van het optreden van schisma's* in opgroeiende kinderen. Schisma's die ontstaan door de strijd van deze kinderen tussen het luisteren naar hun eigen stem en die van de buitenwereld (met een sterke gezagsfunctie). De remedies kunnen helpen om beide werelden, de binnenwereld en de buitenwereld op een nieuwe, meer harmonische manier te verbinden.
Zij helpen tevens om bij de ouders meer begrip te laten ontstaan voor wat er in hun kinderen omgaat en wat hun noden zijn als zij meer en meer mee moeten draaien in een wereldse gang van zaken.

*Een schisma is een splitsing / scheuring / tweespalt. Als dat ontstaat kunnen verschillende delen van jezelf niet meer op een vanzelfsprekende wijze samenwerken.

Een kind kan helemaal overstuur raken doordat zijn wereld wordt aangetast door wensen / verzoeken / bevelen van volwassen zonder dat deze laatsten zich ook maar enigzins bewust zijn van het feit dat ze iets vragen op een manier of een moment dat inbreuk maakt op de leefwereld van een kind; niet alleen zijn leefwereld, ook zijn voedingsbodem.

Op dit miscommunicatie werken plantenremedies heel goed in. Eventueel samen met een suggestie tot wijziging van aanpak.
Veranderingen vinden bijna onmerkbaar plaats. Het is het eigen gedrag, de eigen innerlijke houding, die naar een iets hoger plan opgetild wordt door het gebruik van deze bloemen-essences. Zij doen in iedereen ruimte ervaren waar dat voorheen niet waarneembaar was.
Het is er altijd, de ruimte. Dat te weten geeft al lucht. Het vergt alleen nog te ervaren waar en hoe. Dan wordt het leven blijer. Tot weer tegen de volgende stap om te groeien wordt aangelopen. Zo is de weg doorgaans.

 

Voor therapeuten zijn er "stock" flesjes Balsemien remedies te koop met begeleidende tekst en handleiding.
Voor iedereen: gebruiksflesjes Bach- en Balsemien remedies bij een consult.
Consult kan op afstand.

Boeken:
- Balsemien remedies, ISBN 90-9014567-2, A4 formaat, ringband euro 23,50
- Balsemien remedies II, ISBN 90-9014567, A4 formaat, losbladig

Telefonisch of schriftelijk bestellen bij mij:
-> contact