BACH REMEDIES EN BALSEMIEN REMEDIES

 

DE 38 BACH REMEDIES

DE BALSEMIEN REMEDIES

GEDICHT

CONTACT

 

 

De 38 Bach Remedies en hun transformerende kwaliteiten

Dit boek heb ik geschreven omdat er mijns insziens bij de remedies zoals die door Dr.
E. Bach
gegeven zijn een gebruiksaanwijzing ontbreekt terwijl die juist onontbeerlijk is.
Gezien de krachtige werking van deze remedies is het noodzakelijk dat zij met voldoende zorg worden toegepast.
Dat is des te meer zo indien men te maken heeft met een heel gevoelig mens, een kind, een psychisch instabiel persoon of een onvoldoende geaard mens.
In die gevallen is het als eerste van belang te weten dat de remedies in twee hoofdgroepen te verdelen zijn: de afvoerende (aardende) middelen en de losmakende middelen (dié remedies die emoties uit verborgen diepten tevoorschijn helpen komen).
Bij een zwak ontwikkeld ik-gevoel of een vals ego gebruikt men eerst de aardende remedies. Vervolgens kan men hieraan stapsgewijs, indien nodig, in een duidelijk aangegeven volgorde wat losmakende remedies aan toevoegen.
De volgorde waarin de remedies worden toegepast in het mengsel is van groot belang.
En door aan deze volgorde de juiste aandacht te besteden is het effect van de remedies geen zaak van tijdelijke winst of verandering, maar een optimale ondersteuning van een ontwikkelingsproces.

De remedies zijn in dit boek op een zodanige wijze beschreven dat duidelijk blijkt dat ze toepasbaar zijn voor de alledaagse 'kleine' gebeurtenissen in het bestaan. Remedies als Olive, Rock rose en Sweet Chestnut zijn niet alleen goed voor nood, paniek en andere extreme gevallen, maar ook voor bijna onopvallende alledaagse patronen in de emotiewereld.

Tot nu toe zijn de remedies slechts beschreven door twee polen te onderkennen: 'slecht' verandert in 'goed'.
Hier in dit boek wordt iedere remedie beschreven met de kenmerken uit de wereld van dualiteit én de getransformeerde waarde. Dit wordt zichtbaar gemaakt in de vorm van driehoeken, waarbij de basis van de driehoek wordt gevormd door de begrippen van aardse dualiteit en de top door de getransformeerde waarde.
De getransformeerde waarde is moeilijk in woorden te vatten; zij is een aspect van liefde en begrip ervoor gaat voorbij aan wat het denken kan bevatten.
Het geeft helderheid om naast de volgorde van toepasbaarheid (aardend - losmakend) bij elke remedie deze drie punten in de gaten te houden. De waarden uit de wereld van dualiteit worden meestal wel gekend, maar het derde punt moet veroverd worden: dat is het werk dat gedaan moet worden en dat is datgene wat de remedies kunnen ondersteunen.

Dit boek is in een kleine oplage in eigen beheer uitgegeven. Het is een boek dat geschikt is voor zowel de gevorderde als de beginnende werker met Bach remedies, maar ook voor gebruikers en eveneens voor al diegenen die met aandacht hun eigen energiepatronen beschouwen. Het lezen op zich over de dualiteit in emoties en de weg tot meer vrijheid hierin werkt al transformerend.

Details:
Marjola Kruyt. De 38 Bach remedies en hun transformerende kwaliteiten.
Uitgegeven in eigen beheer. 154 pagina's. Het boek is geïllustreerd met 38 tekeningen.
Er zijn 7 gekleurde vellen met illustratie toegevoegd.
A4-formaat. Het boek is gebonden door een ringband (wiro), waardoor het gemakkelijk open blijft liggen.
ISBN 90-9006086-3.
De kosten zijn 23.50 euro plus de verzendkosten (brievenbuspost).

Telefonisch of schriftelijk bestellen bij:
Marjola Kruyt, 020 6470630, Ruischenstein 17, 1181 NX Amstelveen.

------------------------------------------------------------------------------------------

Boekrecensie door Riëtte Janssen, uit 'Van hart tot hart' Nr. 2, mei 2009

Bach Remedies

Marjola Kruyt geeft in de 38 Bach Remedies en hun transformerende kwaliteiten een duidelijke handleiding hoe de Bach remedies te gebruiken in deze tijd. De inhoud getuigt van grondig onderzoek, waarbij het wel of niet werken van de remedies van tal van factoren afhangt. Hiervan wordt in dit boek een realistisch beeld gegeven, met de nodige handvatten. Het belang van de juiste volgorde van toepassing van de remedies wordt goed onderbouwd.

De remedies zijn opgedeeld in zeven groepen. Er wordt door Kruyt schematisch gewerkt met twee hoofdgroepen:

 

•  Remedies die het afvoeren van emoties, het aarden en loslaten bevorderen. De groepen 1 t/m 3 zijn remedies die de relatie met onszelf helpen verbeteren, zodat we onze eigen waarheid durven te vertolken.

•  Remedies die losmaken, die oude niet verwerkte emoties aan de oppervlakte laten komen. De groepen 4 t/m 7 zijn remedies die onbewuste dingen en patronen zichtbaar maken. Door de inzichten blijken de vooronderstellingen die zogenaamde houvast boden illusies te zijn.

In dit boek worden niet slechts de twee polen onderkend, ‘slecht' verandert in ‘goed', maar iedere remedie wordt beschreven met de kenmerken van de dualiteit én de transformerende waarde. Dit gebeurt op een overzichtelijke manier, waarbij de basis van de driehoek wordt gevormd door de begrippen van aardse dualiteit, en de top die van de getransformeerde waarde vormt. Het inzicht in de getransformeerde waarde kan men internaliseren met behulp van de remedies.
Ik ben enthousiast over het boek. Op een Bach-opleiding in Venlo is het een verplicht werk en dat begrijp ik heel goed!

Riëtte Janssen